شاه میگو

شاه میگو هندیجان پاک شده شسته شده بسته بندی شده اماده پخت

بدون هیچ مواد افزودنی (سرکه،نمک،گلاب و...)80000 تومان

میگو صورتی

میگو صورتی سایز متوسط رو به درشت بسته بندی شده اماده پخت

بدون هیچ مواد افزودنی(سرکه،گلاب،نمک و ...)


27000 تومان

ماهی هامور

سایز درشت

ماهی صادراتی هامور سایز درشت مخصوص قلیه،سرخ و تهچین

بدون هیچ استخوانی


60000 تومان

ماهی سرخو

ماهی سرخو مخصوص سرخ


13000 تومان

ماهی زبان قرمز هندیجان

ماهی زبان قرمز هندیجان مخصوص سرخ

بدون استخوان فقد ستون وسط


20000 تومان

ماهی زبان سنگی

ماهی زبان سنگی مخصوص سرخ

بدون استخوان فقد ستون وسط


25000 تومان

ماهی سنگ سر سیاه (برطام)

ماهی سنگ سر سیاه (برطام) مخصوص سرخ،قلیه،کباب و تهچین

چرب و بدون استخوان


35000 تومان

ماهی حلوا سفید (زبیدی)

سایز متوسط

ماهی صادراتی حلوا سفید (زبیدی) مخصوص سرخ

خو شمزه ترین ماهی جنوب بدون هیچ استخوانی


75000 تومان

ماهی حلوا سیاه

ماهی حلوا سیاه مخصوص سرخ،قلیه و تهچین

بدون استخوان


50000 تومان

ماهی سنگ سر سفید

ماهی سنگ سر سفید مخصوص سرخ،قلیه و کباب

بدون استخوان فقد ستون وسط


45000 تومان